WWW.NET.KNIGI-X.RU
    -
 

 >>  - .

6 2349 \ :J.,., 7J ~ ~ - J.~.. j d8i 4 . t 1-,,Bilprll r .. 11 1111111. I\.-U . ...

6

2"349

\

:J.,

.,

7J ~

~

- J..~

...

j

d8i

4 .

t

1-

,,Bilprll r"

.

. 11 " 1111111.

I\.-U .

pycCI\ift

no

, :i:

i r l\ :r rt

. q, .

t . qr :'. It. i r , r :''n1:' r rt'i ~ , :'i 'r 1; - 1\ r: -i'l'I\.; r-r. : , n., 1-ra i r, rt 1t: , .).

(1180 , i; :~~, rJI ", Q(Y,rna'fcn : ., nQmA:tY o6y",te.ie 6.. t-. ic :QI '.J iN: If It, \,ҭ , mr: u -, :-:: :. ttJ rq 1,1;~1 q J, i, ~irQ vJ \."W,.;~ ~ -.r,,

J). lr ?- , ~

-2, i . 1 ' ; l r ' rt; rton , &. r umo r : . , 1 , ~~i , pomJI: r ..f i l\ ~I n.

:i \, J''-ܻ . Jr: , - rJ? . i ' t, rto .f . i ..:.

i~, n eTJ)''D J , It, i. , i, ..: : -:.

11 r, n i t., rt : t Jl\ 'I-rt Jrj\

- tl r i, i: ~r.

rt , i, (, , . . ) ' i, n '-. ~1 II , r' ڭ t, I .

J n- Ji , ni ; i ~ .

J rt, j pyrtax :-.1:-: 1 , .: q.

rreo 'llpro uj, .:

" i ". i-J, Gi Irayra r It :,.r, jii ii . oJIto cJro'Irty r: :? . i :r:i? ;-,1, r : Ji :J . , J .ii . I i lI ll , BM'T)CT'J; Ii FtTf, J' lf HB~C'I' QJOG 1&0C'!Ill'I'HIIit'. ll(

- ~r :r 1) JJ 'GT'I, OJlliHX, I. 'f3 , , : n_ nrt, , r rr ;\I .r\ ' ItOJIOICTBO Il J:lOJIeCTBO, , 1 , Jr JI' . , i rt.

i, t , , t cyetpie i .

t ~t : i , r ..m j .

, , , q . 3\, ;'I .

I\ .i ui:, t : "Itou, .:, r, 1' : ."

Jr., rcoopofi : Jl i ; ' :, , , i t , t ;: .r, i, Jr; Jr~, rt-:&- Jl G~...

- 5

   

.

'

   

IIJ

-8l, \ . I~ i i I: . i~j t t~1, I. , i .

it, G , 1~ i , It , . -, JJ n: - , , 'f~, .it : . -:., 't\.,

JIC , ȭ

. : , I\.0 t , . .

'ITO i , 'J i i Jl.

, ii , . i . i\. , i\. 19 1861 . ' . o Jl'B I(. .. ", 1\.i\. ~t . . i :.

JJ r. fi. Wbl Jia

- 9, ; rr i. ' Itai\a , '! n .

r\ ӷ .1, , 'llr, I{, , ii:

- rt, :,

   

R 1 , ni;

i I\ i. , . : it;

' ~ J' : t, , r .

' u i . i, ' n' i, , .

Ji i . :: I i, , 'r{, j: i. r Ji:: , r- !

, B'It ' n nieif, : n JJ.

n, , JJ R , i.

. n:,.. n , ..

i , xopomio , n ;r.

1; , . i, r : i , n i; i, r , 1. l\fI xopornie , i , r - , : ' , :. q- r , 't m, ri, ; I :t , CJII'Be . ~t , 'ITO t i.

! u i, ~ ,.

: u i .

1:1 .~-g~ tc'l'Ji. X@'J(jiT'J~ l'L 'J:; ~ , .~: 1 i. .~ , t t , ~ i , .

J- qt ni ii t, I{ i, , t, t t: , Itait - i ~ i t i, it- it t, I - , t...

apoiial'O n.i t , , t, Ji :, I tt tt, it ~ j, .

lY.

~J l' : ,. l lc j Ft::t, () .

. ( npo~n~.rr~ 11 ii, 1" ~ . : ; , rnr, , .

'J - , rr . i. :, rt Jiyjjr :, ' i , , !- ymiii . , - .

:, crtopo : fr n u I\ 1i', 1 r: :' :

" f - r r, ~1"!

313, :i, - : r i n i 'JJ 1 , J~ , . i n, , " ", .

, ' s: , L' ! rr J)' paoJel\t;y:

1. ~r:, i~ :ⷕ .

l\, , ;ll ': .

, ., 'l' , Jr, i . Bct I. 1r t t:/t '~1~, :}.'l'L, - . ', ', 1 t r. r i'hi i, . tm, ' rt , r. j, I.' - Ji 1896 j noJryt 63 - 57 ., ,it .;

. 72 r., - '.

~1, r r i.

t u. H!!I t i, . J , ItaR. III\.a pyrta , i . ., ,

r r . i , ', , It

-14.r! , I{ , I 1\. . .

' : " n It. tit t I\ , Tait, , t! :t , , , i m , I\0 ' It".

rt !, t i !, , }) i 1-tm, 1 :, t I.

r , 1 , t~1 I :.

i - :\!l\1 'I L, ܭ i Jiyme .

n :. n. ui . , Citoto no :I, , '.\1 r r :}; 1 n : . n , 'I r nclx t Ct). :i, ui , rr , :ryqmc. ' 1,.

   

, J' :. , : , , n, . aJio I~ 1i: , : I\rt !

~ , It. , t. ׷ Jr r, 1' , - . . nt: r . t 1iit I, ' . , , ' t . ifi , rto r, , , : I{, i J . 1\. : ,, I' , , r -r , I\.r n1'11 ' ' , pyro t'.

:j , py~cin l ;:, '. '.t " - n "; - n,-t:, , mt, i,- t , iL', It rt :i , n nrt '1, ri , r.: 'I" 30-40 :' 6'1: , r .i , , JI'.

, ; .

   

il'i ; , rtooymert , ' , ? n, it, t :: ! rt .

J- ..mrt 12-13 mrtOJl, no t , t i ~ ui Ji t, - , - r , , , , i. , i ' i , .

- -

- 21 -']" , r t. , iJ I{ , , i ; rt, , r ~r i\ JJ .

VUI

rt, it , I .ii, 'J m.

: :, .

- Jr i?

, r , I{TO ', fi: ;

iJi 11 \. r m". J: r, I{, , r L, t~ , u :i.

i.

I l'I ' "": " it -r i I:~, :r 'L r i6\. . t I{ 20. - 22 :. :, ': m, :i ': " r., , . " i, t, .

- ~ i i ?

i :- . - rt 'r It t , , t i i. -, it , ' ; t , It , - r it , - , . ' , 6 . 3 n 'I' , ICai{ !

, J , rt , It BCitOpMJl ', It l\l , t. 1't J , , , n ~

-23. i , t .

JX l'lar~, , . , J! ", i , , 1 , i.

: II, .r i , 'Z- ,... i ' i. , , t , i i. : . , t .

I~ i- , , ' , . . ' mt 1' I'i . i 1 t. .i , : , r i.., : ', i , :: . f-lo G Jr , rt 3 ~ }. i, , J , r Jr Jj . 3 , l{ 01\: rr , : : , : .

06R.TCJIROe OC'BC llle IJOJI 1 2 ~1, 'ITO Jr' - . i :'l , 'I\. i~ "' 11 t i : .

, 'J. pC J , OCIII\a, L , m , .

: : ' ui. i , , , , .

, J\, I n : ~t Ji i, i, I . Jr . , It ~, sr , I. : !S i~ oOJ11fQHie.

- 25 i n i , rr ' , ', -. , ::-. r, i. 'fi , I , 1 i, i i lt.

~r. Jr l', , , , t. , t ., t ne t .

mt t, r, . , itͭ i i: t, , 'l' JI , t ccmr m.oJiy. :: r~: i mr\ i.

Jr i, , rtart J.

, It: n ':').

]! i r: i, ' 'f:. R

   

1 n': t. Jr, l\I i, It , : . , J\ 10-1~ , r , , i!

, , i .

artie , Ii: : " i: , , 1 t'".

: , , , CI\yrty. i, r I- .

. 'Ii i, . r, , i. t . ', i ' i, . , ri . , il paoiii 8 n t u

- "27, 'I'Bi\f i\I ' . .

, r, ' 1 1i i i, '-r '.

- : i , :

JI , ., n i, , 1I\ , r, r rta:rs. i i :.

t ', :i i i. i , i , J il 1 ., .

i~ i\l r t i, J : ' I.'I ', it, t t. . i , i i t.

- - 28

   

"h . , : _ r ' - i, J\I ~~r t: , : i!

1\..;:I: rt- , ., 1.

, , i, mi, L , . : 1.1, - .i.. i .fL . n , n, rtoopoe I BOJIIO. ~ r , n , .

ri 1 - i . , i i, . , ' . .: 1.J, Jir ayrtt , It . '~JIY :~, Q"l' pJ:.e t , .. t , ': I{ t 1-2 .. i , , I : ': i.

~1 n ~1 :i J1: t , h , .

I\ , , n i, , rt . - n -.I.

3J:., :t t i n':i L m ni.

i 21 ti 1837-1847 235, ti 1827-1837, 1852-1862 . 4152 , t 1837-1.847 .

.': i, i , 1 u i n': . i t .

1-2 i, , . i 30 J t r i, () i 01''8 1W5-4: . 1~81 . .IQ1. C'io 1420

-31 ii i 691, m :.

ifi i , , Ji , JI' , ui.

   

rt.

7. , 'I. ] r tt , .

   

m1ti ?u~tt::

0.-tz, /(1tf ., "htJ6i01110'1110e 1t." 1 Hesciii..

"Pu.1C011t1i". J;.. u~ 20.

CJ")locltaa, C:o.aencJS"~, !II/~& .., 11 111 i.

Jluo'i-Hozopol, f(!lrt:Jtii Jltazuu, "" 0&,J7.

.l, !(:!.azaJ/11/o . . l)t, l(pramum, 43.

, l{uumtt (.'tr. . . , 11mt411, .. 4, J6.

100.

EJtarnepu1coc.aaor., l(m4:JIOI!t"i Atazaum,,. 06pa.1oomtie" 1 CmapoocJmtm~t'i f!z. :18.

JI/}.1 '/{):Jtmttl Jltala3mtz . . 8Qu, Campmn .., z,.

, !(:11 j ",z", . . i1z, tt11J. 1'.11., . l(apai1e1Cooa.

.-, lfomopa . !{. ,.

Q;,, !(&n7 Ataasum; "s". mR t,.

.:, l{uttii ~r. "Bm11ie. i 11., ~.14.

Y(/Ja, !(m~'i.,tr., . !.

EcamepumofJapr.~ Kya;u:oti o6acmr1. !(1111:1u Atazasu,., 0611i~".

 >>  - .
:

. .. 1 .. (, , ) 29 .. . ...

153, . 1 2011 1:304.9 , , .. , , , ...

. . -, ...

Scientific Cooperation Center Interactive plus " . .. .. " . , ...

Macro Key Manager FLOW! WORKS Macro Key Manager - ...

? ? . ? . ! , ...

II I I I i i i i i 2014-4(108) IJ˲ ֲ в˲ ò 곿 2014 ̳...

" 1861 """ ( 3s1861 "") (...

c "" ,...

. . , . . . 45 161/162 + 165 + 17 . . . . * () ...
 
<<     |    
2017 www.ne.knigi-x.ru - -

, .
, , , , 1-2 .