WWW.NET.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет ресурсы
 

«Міністерство освіти і науки України Запорізький національний технічний університет Бібліотека Загроза тероризму та боротьба з ним Рекомендаційний покажчик ...»

Міністерство освіти і науки України

Запорізький національний технічний університет

Бібліотека

Загроза тероризму та

боротьба з ним

Рекомендаційний покажчик літератури

Запоріжжя

Загроза тероризму та боротьба з ним: Бібліографічний покажчик / Укладач О.Ю.Бут. –

Запоріжжя: ЗНТУ,2007. – 23 с.

Бібліографічний покажчик складено за матеріалами книг, статей з журналів українською та

російською мовами за 1991 – 2006 роки ( 214 назв.).

Укладач О.Ю.Бут

Рецензент Г.Л.Кладова.

Комп’ютерний набір О.Ю.Бут І.О. Міщенко.

Тероризм виник не сьогодні і не вчора, але його масштаби в третьому тисячоріччі не просто вражають, вони жахають.

Ще кілька років тому багато хто сподівався, що з настанням прийдешнього XXI століття на нашій багатостраждальній планеті врешті-решт розпочнеться ера загального миру та злагоди, про яку так довго мріяло людство. Такі надії висловлювали не лише прості люди, але й чимало відомих політиків. Та, на превеликий жаль, наступні події вже невдовзі переконливо довели, що то були лише красиві рожеві мри, до втілення яких у життя ще ой як далеко... Зокрема, у тому омріяному XXI столітті як ніколи гостро постала проблема міжнародного тероризму. Саме нове століття, як відомо, почалося з широкомасштабних кривавих терористичних актів з численними жертвами. Згадаймо трагічний день 11 вересня 2001 року у Нью-Йорку або події жовтня 2002 року у Москві. Ну, а про «дрібніші» за масштабами акти терору й взагалі годі говорити — ЗМІ сповіщають про них мало не щодня...У сучасних умовах терористи значно частіше почали використовувати досягнення в області військових технологій, у тому числі автомобілі, начинені радіокерованими вибуховими пристроями; керовані камікадзе транспортні засоби різного призначення з вибухівкою на борті; вибухові пристрої, оснащені таймерами і датчиками, що реагують на зміну атмосферного тиску (для підриву літаків у повітрі); саморобні спрямовуючі (стовбури) для дистанційного запуску ракет. Кількість смертей сторонніх і випадкових осіб значно зросла. Терористичні акти стають жорстокішими і все частіше спрямовані проти населення.

Тероризм загрожує зламати усталений світовий порядок. Адже міжнародне право оперує категоріями держав та міжнародних організацій. Терористичні організації ані його суб'єктом, ані об'єктом не є. Тому загальноприйняті норми міжнародного права, що стосуються держав, подеколи суперечать здоровому глузду. Як знайти вихід із подібних ситуацій, де пролягає та межа, за яку не можна переступати, й, навпаки, де пролягає та межа, перед якою не можна зупинятися, — усе це досі не розроблено й найближчим часом, найімовірніше, розроблено не буде. Система міжнародного права, що існує у світі на сьогодні, у протистоянні з ґлобалізованим тероризмом безпорадна й ефективних засобів боротьби з ним запропонувати не може.

Так що небезпека для сучасного світу від терористів не лише цілком реальна — вона з плином часу ще й посилюється. Але покінчити з тим лихом самими лише силовими методами, військовою силою, навряд чи можливо. Тут необхідно враховувати цілу низку факторів — соціальних, економічних, національних, релігійних, врешті — суто психологічних, аби своєчасно виявити небезпеку насильницьких дій.

Цей покажчик складено на допомогу вивчаючим історію, всесвітню історію, політичну історію, міжнародні відносини, міжнародні політичні відносини, право, проблеми сучасності.

Покажчик може представляти інтерес як для студентів так і для викладачів вузів. До нього входять книги, статті з журналів, які є в бібліотеці університету за період з 1991 по 2006 роки українською та російською мовами.

Матеріал розташовано за розділами, усередині кожного розділу – за алфавітом авторів та заголовків.

Історія і теорія тероризму

1. Абдалла, Бен Салех Аль-Обейд Угрозы терроризма и борьба с ним:[Определение терроризма, история терроризма, факторы, признаки, меры противодействия терроризму]// Азия и Африка сегодня.- 2004.С.36-42.

2. Александров А. Террорист-самоубийца. Опыт психологического портрета// Эхо планеты.- 2003.- № 40.- С.20-22.

3. Антипенко В. Визначення відповідальності за тероризм// Право України.- 2003.- № 5.- С. 145-148.

4. Арутюнов С. Терроризм и цивилизация : змея кусает себя за хвост // Иностранная литература.- 2004.- № 9.- С. 226-233.

5. Аршба О.И. Современный правый экстремизм в Европе// Вестник Моск. ун-та. Сер. 18. Социология и политология.- 2002.-№ 4.- С. 3-10.

6. Афанасьев Н.Н. Идеология терроризма: [Экстремистские течения:

экономический экстремизм, национальный, политический, религиозный, экологический, духовный]// Социально-гуманитарные знания.- 2002.- №1.- С. 224-235.

7. Баранов А.С. Терроризм и гражданское мученичество в европейской политической культуре Нового и Новейшего времени: [История терроризма]// Общественные науки и современность.- 2004.- № 1.- С.77Бахтєєв Б. Про тероризм і тоталітаризм// Сучасність.- 2003.- № 10.С. 61-69.

9. Бернаскони Е. Камикадзе. Вчера, сегодня. Неужели и завтра?: [Как появились первые камикадзе, «люди-бомбы»]// Эхо планеты.- 2001.С. 26-31.

10. Білокінь С. Голодомор та інші механізми терору// Персонал.- 2002.С. 17 - 19.

11. Богомолов О. Політичний іслам:[Екстремізм, фундаменталізм, тероризм]// Політика і час.- 2003.- № 12.- С.52-60.

12. Бояринов Д. Спокуса Кена Алібека: [Біотероризм]// Політика і культура.- 2001.- № 42.- С. 18-19.

13. Будницкий О. Терроризм и террористы: [Терроризм в годы Первой российской революции 1905-1907г.]// Знание-сила.- 2005.- № 1.- С.28Будницкий О.В. Терроризм глазами историка. Идеология терроризма : [История терроризма в России]// Вопросы философии.C. 3-17.

15. Ф01 Гаджиев К.С. Политическая наука: Пособие.- М., 1994.Г13 Гл. 7. §5. Террор как сущностная характеристика тоталитаризма.- С.

219-220.

16. Т3(0) Газін В.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1945Г13 2002 роки):Навч.посібник/ В.П.Газін, С.А.Копилов;За д.А.О.Копилова.– К.:Либідь, 2004.– Розд.1. Світ після Другої світової війни. Основні тенденції суспільного розвітку сучасності : [Глобальні проблеми сучасності.

Міжнародний тероризм] - С. 5-32.

–  –  –

20. Давыдова С.Л. Особые случаи глобальной экологии (экологический терроризм и военная экология)// Энергия: Экономика. Техника.

Экология.- 2006.- № 2.- С. 42-46.

–  –  –

22. Добаев И.П. Современные подходы к определению "нового терроризма": [Транснациональный терроризм; новый терроризм;

этнорелигиозный экстремизм; террористические организации "АльКаида", "Джихад ислами”]// Социально-гуманитарные знания.- 2005.С. 145-155.

23. Долгин Н. Терроризм – угроза обществу / Долгин Н., Малышев В.

// Основы безопасности жизнедеятельности.- 2000.- №3.- С. 5-10.

–  –  –

25. Женщины-террористки в интерпретативных моделях российских СМИ/ П.В.Романов, В.В.Щебланова, Е.Р.Ярская-Смирнова // Политические исследования.- 2003.- № 6.- С.144-153.

26. Иванов В.Н. Феномен терроризма: [Оценка терроризма. Реакция массового сознания на терроризм]// Социологические исследования.С. 63-71.

27. Иванов В.Н. Феномен терроризма: [Причины возникновения терроризма. Перспективы борьбы с терроризмом]// Социальногуманитарные знания.- 2005.- № 3.- C. 21-41.

28. Костюк А. Парвус, Ленін, Троцький і ГОЛОДОМОР, або Організація жовтневого перевороту 1917 року - передумова тоталітарного режиму, терору, голодомору 1921-1923 рр.: Закінчення.

Початок у № 7 за 2005 р.// Персонал.- 2005.- № 8.- С. 51-59.

29. Кофанов А. Генезис озброєного тероризму// Вісник Національної академії державного управління при Президентові України.- 2004.С.501-504.

30. Кофанов А. Превенція озброєного тероризму в українському законодавстві: [Проблема тероризму в Україні]// Вісник Національної академії державного управління при Президентові України.- 2005.С. 320-325.

31. Кубацкая-Ясецкая Д. Психологический портрет террориста // Иностранная литература.- 2004.- № 9.- С. 256-261.

32. Кульчицький С.В. ХХ з'їзд КПРС - переломний пункт в історії радянського комунізму: [Еволюція радянського ладу від 1917 р. до розпаду СРСР у 1991 р. ХХ з'їзд КПРС - засудження масового терору] // Український історичний журнал.- 2006.- № 2.- С. 106-129.

33. Куриленко Е. Их козырь- террор:[История терроризма]// Евразия сегодня.- 2003.- № 11.- С.42-47.

34. Курукуласурия А. Романтики с большой дороги: [Терроризм. Где граница между терроризмом и уголовщиной]// Новое время.- 2000.С. 22-23.

35. Лепкан В. Щодо поняття тероризму// Право України.- 2000.- №7.С. 66-69.

36. Логунова Т. Кабул после талибов, три года спустя : [Политическая ситуация в Афганистане : президентские выборы, террор, рэкет, разбои и воровство]// Эхо планеты.- 2004.- № 44.- С.5-9.

37. Мартинов А. Виклик з боку терористів: [Історична характеристика прояву тероризму]// Політика і час.- 2001.- №10.- С. 23-30.

38. Марченко Ю. На тлі ціннісної кризи:[Тероризм]// Політика і час.С.61-66.

39. Морозов О.М. Терор, теракт, тероризм, терорист: визначення, характерні ознаки, особливості проявів: [Визначення понять. Приклади терористичних актів]// Безпека життєдіяльності.- 2005.- № 6.- С. 33-40.

40. Мселлему С.А. Корни террора: [История терроризма. Виды и формы терроризма]// Азия и Африка сегодня.- 2006.- № 3.- С. 39-43.

41. Невгод В. Терор у ретроспективі: [Терор у різні періоди історії]// Наука і суспільство.- 2003.- № 9-10.- С. 42 - 45.

42. Т3(2) Николаевский Б.И. История одного предателя:Террористы и Н63 политическая полиция.- М.: Политиздат, 1991.- 384 с.

43. Новак С.Е. Жестокость в формате современного терроризма:

[Применение экстремальных форм насилия]// Социально-гуманитарные знания.- 2005.- № 5.- С. 332-336.

44. Новиков Я.Ю. Терроризм в Северной Ирландии: история и современность// Социально-гуманитарные знания.- 2003.- № 6.- С.214Новикова Г.В. Сильная стратегия слабых: [Террор в конце ХХ в.] // Политические исследования.- 2000.- №1.- С. 169-172.

46. Ожиганов Э.Н. Профиль терроризма: природа, цели и мотивация// Социологические исследования.- 2006.- № 2.- С. 52-57.

47. Паин Э.А. Социальная природа экстремизма и терроризма// Общественные науки и современность.- 2002.- № 4.- С. 113-124.

48. Петров Л.Е. Структура концепта "терроризм"// Политические исследования.- 2003.- № 4.- С.130-140.

49. Ф2 Плехов В.Н. Террор: Попытка осмысления артефакта Земной П38 цивилизации (Опыт историософского исследования). Т. 1.- К.: Изд. дом "ДЕМИД", 2004.- 422 с.

50. Поликанов Д.В. Российское общественное мнение о проблеме терроризма// Социологические исследования.- 2006.- № 2.- С. 57-61.

51. Прожогина С. "Мертвый язык" как язык настоящего времени ? :

[Алжирская литература против насилия и терроризма]// Азия и Африка сегодня.- 2004.- № 8.- С.63-68.

52. Резниковский Г. Чемодан для старого террориста:[Израиль Палестина. Решение о депортации Ясира Арафата]// Новое время.С.16 - 17.

53. Религиозный и политический фундаментализм в современном мире // Мировая экономика и международные отношения.- 2003.- № 12.С. 17-25.

54. Рыбаков В. К вопросу о терроризме, или две стороны одной медали // Мировая экономика и международные отношения.- 2002.- № 3.С. 50-52.

55. Сав'юк О. Криміналістична класифікація терористичних актів // Право України.- 2004.- № 5.- С.109-112.

56. Сафонов А. Терроризм апокалипсиса: [Рост терроризма.

Техническая оснащенность терроризма. Международное сотрудничество с терроризмом]// Международная жизнь.- 2006.- № 5.С. 12-17.

57. Сельцовский П.А Разновидности и формы терроризма в современных условиях//Социально-гуманитарные знания.-2003.- № 4.– С.301-307.

58. Середа С. Эту войну испанцы ведут давно: [Терроризм в Испании]// Эхо планеты.- 2004.- № 39.- С.16-18.

59. Телешун С. Окремі політико-правові характеристики сучасного тероризму : українські реалії// Право України.- 2005.- № 2.- С. 91-95.

60. Требін М. Анатомія тероризму: [Тероризм в Італії. Вбивство політичних діячів]// Науковий світ.- 2005.- № 8.- С. 14-17.

61. Требін М. Війна без армій і кордонів: тероризм - відкриття французької революції: [Історія тероризму]// Політика і час.- 2005.С. 87-96.

62. Требін М.П. Війна без армій і кордонів: тероризм - відкриття французької революції: [Тероризм. Терористичні організації у Франції]:

Закінчення. Початок у № 6, 2005 р.// Політика і час.- 2005.- № 7.С. 81-85.

63. Требін М. Діалектика терористичної діяльності:[Історія тероризму] // Сучасність.- 2003.- № 12.- С.75-93.

64. Труевцев К. Усама бен Ладен и генезис "Аль-Каиды":

[Политический портрет Усамы бен Ладена - террориста № 1. История создания "Аль-Каиды" - 1989: База и сеть]// Азия и Африка сегодня.С. 12-20.

65. Умланд А. Правый экстремизм в постсоветской России//Общественные науки и современность.- 2001.- № 4. - С.71-84.

66. Хаботин С. Ольстер: "разделительная стена в головах людей" :

[Кровавый террор в Северной Ирландии.]// Эхо планеты.- 2004.- № 40.С.20-22.

67. Хазанов А. Лондон после терактов: [Террористические акты в Лондоне летом 2005 года]// Азия и Африка сегодня.- 2005.- № 11.С. 32-35.

68. Хорос В. “Крона”, “корни” и “климат” терроризма: [Разновидности терроризма]// Мировая экономика и международные отношения.- 2002.С. 47-49.

69. Чумакова М. Колумбия меж "двух огней" - наркобизнесом и терроризмом: [Колумбия - "горячая точка" латиноамериканского континента. Деформации в среде общественного сознания: насилие, убийства, наркоторговля и др.]// Международная жизнь.- 2005.- № 2.С. 132-141.

70. Шастик Н. Террором по терроризму:[Систематическое устрашение противника становится в начале XXI столетия общепризнанной формой политического действия]// Евразия сегодня.- 2003.- № 5.- С.4-8.

71. Шило Н. Охота на президента:[Терроризм в Пакистане: покушение на президента]// Эхо планеты.- 2004.- № 5.- С.18-20.

72. Экстремисты пытаются поднять народ Узбекистана:[Терроризм в Узбекистане]// Евразия сегодня.- 2004.- № 4.- С.12.

73. Ю7 Этика: Учебник/ Под общ. ред. А.А.Гусейнова, Е.Л.Дубко.- М.:

Э90 Гардарики, 2003.Гл. 4.3. Терроризм и мораль. - С.432 -451.

74. Яцько А. Тероризм як форма політичної боротьби// Політика і час.С. 68-77.

<

–  –  –

75. Положення про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму// Офіційний вісник України.- 2003.Ч.1.- С.153-159.

76. Про єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одерж. злочин. шляхом, і фінансуван. тероризму: Пост. Каб. Мін. України від 10.12.2003 №1896// Офіційний вісник України.- 2003.- № 51. Ч.1.- С.147-152.

77. Васильев А. Деньги для террористов:[Борьба с международным терроризмом]// Азия и Африка сегодня.- 2003.- № 8.- С.2-6.

78. Воронов Ю.П. Экономика терроризма// ЭКО.- 2002.- № 2.- С. 64-79.

79. Воронов Ю.П. Экономические функции терроризма// ЭКО.- 2002.С. 111-124.

80. Гусев М. Сколько стоит теракт и откуда террористы берут средства для его проведения// Азия и Африка сегодня.- 2003.- № 12.- С.17-19.

81. Лубчук И. Много денег из ничего: [Терроризм как бизнес]/ И.Лубчук, А.Перепелов// Компаньон.- 2005.- № 17-18.- С. 22-25.

82. Луков В. Усама бен Ладен. Союз террора и бизнеса// Азия и Африка сегодня.- 2001.- № 10.- С. 10-11.

83. Матвієнко А. Кому це вигідно?:[Тероризм в Україні]// Віче.- 2004.С.3-5.

84. Мельник Д. ИнТЕРАКТивный менеджмент: [Терроризм как бизнес:

бесприкословное подчинение приказам, преданность приказам, мотивация "свободы смертника"]/ Д.Мельник, И.Лубчук// Компаньон.С. 32-37.

85. Сенченко М. Тероризм - винахід міжнародних банкірів для фінансового поневолення світу: [Світова експансія долара. Збройні конфлікти, війни, терор у контексті інтересів міжнародної фінансової.біржі.]: // Персонал.- 2006.- № 5.- С. 7-21.

86. Суименко Е. Реклама: экономические функции и психологический террор:[Реклама и поведение потребителей]// Социология : теория, методы, маркетинг.- 2004.- № 1.- С.135-151.

87. Театр страха, в котором всегда аншлаг: [Терроризм как бизнес.

Террористические "бренды". Использование приемов маркетинга]/ А.Перепелов, И.Лубчук, Ю.Блоцкий, М.Толмачев// Компаньон.- 2005.С. 26-31.

<

–  –  –

88. Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом: [Дата підписання 27.01.1977, дата ратифікації 17.01.2002, дата набуття чинності для України 14.06.2002]// Офіційний вісник України.- 2006.- № 14.- С. 337-340.

89. Про боротьбу з тероризмом : Закон України від 20 березня 2003р.

№638-IV//Урядовий кур'єр:Орієнтир.-2003.– 23 квітня.– С.5-11.

90. Про затвердження плану заходів із забезпечення виконання Закону України "Про боротьбу з тероризмом": Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003р. № 494-р// Офіційний вісник України.- 2003.- № 32.- С.143-146 91. Про ратифікацію Міжнародної конвенції про боротьбу з актами ядерного тероризму: Закон України від 15 березня 2006 року № 3533 IV// Офіційний вісник України.- 2006.- № 14.- С. 15-23.

92. Александров А. Темп задает " четверка " : [Встреча лидеров стран СНГ 16.09.2004 г. в Астане (Казахстан) : борьба с международным терроризмом]// Эхо планеты.- 2004.- № 39.- С.12-13.

93. Антипенко В.Ф. Возможности международного уголовного права в сфере регулирования борьбы с терроризмом// Вестник Московского университета. Сер. 18. Социология и политология.- 2004.- № 3.- С.12-19.

94. Арунова М. Война с террором. Полевые командиры - источники нестабильности// Азия и Африка сегодня.- 2003.- № 7.- С.22-25.

95. Арунова М. ШОС : встреча в Бишкеке : [Заседание совета глав правительств шанхайской организации сотрудничества (Кахахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Узбекистан) по вопросам борьбы с терроризмом и др.]/ М.Арунова, В.Горюнков// Азия и Африка сегодня.- 2004.- № 12.- С. 2-7.

96. Барзегар К. Тегеран - союзник, а не противник в борьбе против терроризма: [Роль Ирана в борьбе с терроризмом]// Азия и Африка сегодня.- 2005.- № 3.- С. 38-39.

97. Белов Е. СНГ в противодействии угрозам безопасности и стабильности : [Сотрудничество стран СНГ в борьбе с терроризмом, преступностью, наркоманией, торговлей людьми]/ Е.Белов, О.Путинцев// Международная жизнь.- 2004.- № 11-12.- С. 91-105.

98. Білан В.М. Чи є в терористів батьківщина?: [Проблеми боротьби з тероризмом]// Політика і час.- 2005.- № 3.- С. 56-59.

99. Варданянц Г.К. Терроризм: диагностика и социальный контроль:

[Виды терроризма и методы борьбы с ним]// Социологические исследования.- 2005.- № 7.- С. 78-83..

100. Вишневский М.Л. Отношение африканских стран к политике США:

[Отношение африканцев к американской "борьбе с терроризмом", к военной акции против Ирака, к экономической политике США в Африке]// США. Канада: экономика-политика-культура.- 2005.- № 1.С. 34-46.

101. Голубев В. Организационно - правовые аспекты противодействия компьютерному терроризму// Підприємництво, господарство і право.С.121-125.

102. Гречин Є. Розвиток міжнародної конвенційної практики у сфері боротьби з міжнародним тероризмом// Підприємництво, господарство і право.- 2006.- № 5.- С. 119-121.

103. Гусев М. Малайзия - председатель ОИК : [Политика Малайзии :

парламентские выборы. Борьба с терроризмом]// Азия и Африка сегодня.- 2004.- № 9.- С.45-47.

104. Гусев М. Синдром экстремистского фундаментализма и борьба с ним: [Активизация исламского экстремизма в Индонезии, Малайзии, Таиланде и на Филиппинах]// Азия и Африка сегодня.- 2002.- №10.С. 29-32.

105. Гухман Г. Борьба с терроризмом в России : экологический терроризм в России// Энергия: Экономика. Техника. Экология.- 2004.С.46-48

106. Гушер А. Что нового в арсенале террористов? И как успешнее бороться с набирающей силу "чумой ХХІ века": [Международный терроризм. Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом. ]// Азия и Африка сегодня.- 2006.- № 4.- С. 3-10.

107. Джерелиевская И.К. Социокультурная политика в зеркале борьбы с терроризмом// Социально-гуманитарные знания.- 2005.- № 6.- С. 108Дудко І. У рамках антитерористичної трагедії: [США. Боротьба з міжнародним тероризмом]// Політика і час.- 2004.- № 12.- С.50-56.

109. Журавлева В.Ю. Демократы и республиканцы в Конгрессе:

партийное противостояние: [Политическая система США. Партии в Конгрессе США. Деятельность демократической и республиканской партий. Борьба с терроризмом]// США. Канада: экономика-политикакультура.- 2006.- № 6.- С. 110-123.

110. Змеевский А. Международное право и борьба с терроризмом:

[Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом. Совет безопасности ООН - антитеррористическая деятельность.

Контртеррористический Комитет]// Международная жизнь.- 2005.С. 161-167.

111. Зюзин А. Защитит ли нас от террора смертная казнь ?// Эхо планеты.- 2004.- № 41.- С.6-9.

112. Іващенко В. Проблеми правового регулювання боротьби з тероризмом//Підприємництво, господарство і право.- 2003. - № 3.– С. 55 - 57.

113. Камлевская Я. Пример успешного противодействия терроризму:[Опыт Египта по борьбе с терроризмом]// Азия и Африка сегодня.- 2004.- № 4.- С.8 -11.

114. Коломієць О.С. Глобалізм: [Основні риси глобалізму. Боротьба з тероризмом]// Безпека життєдіяльності.- 2005.- № 8.- С. 44-45.

115. Косачев К. Международное право в борьбе с ядерным терроризмом:

[Международные проблемы борьбы с ядерным терроризмом] // Международная жизнь.- 2003.- № 9-10.- С.157-171.

116. Кудрявцев Н.В. Предупреждение терроризма// Общественные науки и современность.- 2004.- № 1.- С.89-95.

117. Кузнецов В. Китай подключился к борьбе с терроризмом// Азия и Африка сегодня.- 2004.- № 12.- С. 12-18.

118. Куклина И. Мировой терроризм и международные структуры обеспечения безопасности// Мировая экономика и международные отношения.- 2005.- № 1.- С. 25-33.

119. Кушерець В. Нарив на тілі соціального буття: [Гуманізація суспільного середовища як засіб запобігання тероризму]// Політика і час.- 2005.- № 2.- С. 71-78.

120. Лавров С. Россия сделала для себя суровые выводы : [Выступление Министра иностанных дел России на 59-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Реформа ООН. Борьба с терроризмом. Ликвидация нищеты и неграмотности]// Международная жизнь.- 2004.- № 10.- С.3-9.

121. Мазруи, Али А. Война с террором: от Шаки до бен Ладена// Азия и Африка сегодня.- 2003.- № 6.- С.52-56.

122. Макарычев А. Образы "другого" как объекты антитеррористического дискурса: [Проблемы безопасности в современном мире. Терроризм. Антитеррористическая стратегия и антитеррористический дискурс]// Мировая экономика и международные отношения.- 2006.- № 3.- С. 63-71.

123. Маргелов В. Время террора и дилеммы решений: [Совместная антитеррористическая деятельность государств.

Контртеррористический комитет ООН./ В.Маргелов, В.Кривохижа // Международная жизнь.- 2006.- № 1-2.- С. 45-65.

124. Мильштейн И. Такие разные войны: [Борьба с терроризмом]// Новое время.- 2002.- № 37.- С. 26-28.

125. Носов М. Зачем Европе собственная армия?: [Проблемы международной безопасности. НАТО, ЕС, ЕПБО (Европейская политика безопасности и обороны). Борьба с терроризмом. Иракские события]// Современная Европа.- 2005.- № 1, январь-март.- С. 82-95.

126. Приходько О.В. Борьба с международным терроризмом: Россия, США и Европа// США. Канада: экономика-политика-культура.- 2003.С.3-24.

127. Радемейкер С. Роль экспортного контроля в стратегии нераспостранения : [... оружия массового уничтожения и его попадания в руки террористов и поддерживающих их режимов]// Международная жизнь.- 2004.- № 9.- С.16-22.

128. Сафонов А. Необходима глобальная система противодействия терроризму: [Борьба с международным терроризмом]// Международная жизнь.- 2003.- №1.- С. 34-42.

129. Серенко И. Пакистан : приоритет образования в борьбе с терроризмом// Азия и Африка сегодня.- 2004.- № 12.- С. 38-42.

130. 004.49 Соколов А.В. Защита от компьютерного терроризма: Справочное С59 пособие/ А.В.Соколов, О.М.Степанюк.- СПб: БХВ-Петербург; Арлит, 2002.- 496с.

131. Телешун С. Політико-правові передумови боротьби з тероризмом в Україні// Право України.- 2001.- №12.- С. 21-23.

132. Требін М. Цивілізація у боротьбі з тероризмом: успіхи, невдачі та перспективи//Нова політика. – 2000. - № 4. – С.59-66.

133. Трибрат В.В. Об американской "стратегии борьбы с терроризмом" // США. Канада: экономика-политика-культура.- 2004.- № 3.- С.55-69.

134. Хазанов А. Третья мировая война: поле боя - весь мир: [Война с международнім терроризмом]// Международная жизнь.- 2005.- № 5.С. 119-125.

135. Щербаков С. Когда убитый террорист опаснее живого: [Убит террорист № 2 аз-Заркауи, правая рука Усамы бен Ладена]// Эхо планеты.- 2006.- № 24.- С. 12.

136. Юрин А. Между ураганами: [Российско-американский саммит 16 сентября 2005 года. Сотрудничество в борьбе с терроризмом и в вопросах ядерной безопасности]// Международная жизнь.- 2005.- № 11.С. 6-14.

137. Яковенко А. Могут ли СМИ помочь в борьбе с терроризмом: [Роль информационных и телекоммуникационных технологий в борьбе с терроризмом]// Международная жизнь.- 2005.- № 7-8.- С. 145-152.

–  –  –

139. Адамишин А. Прелюдия большой войны?: [Международный терроризм, экстремизм, фундаментализм]// Международная жизнь.С. 15-27.

140. Акопов В. Міжнародний тероризм// Людина і світ.- 2003.- № 8-9.С.24-28.

141. Александров А. Кто воевал в Нальчике - пришлые боевики или местное подполье?: [Терроризм в Нальчике (Кабардино-Балкария)]// Эхо планеты.- 2005.- № 43.- С. 12-13.

142. Алексеенкова Е.С. Становление и эволюция иерархизированных террористических сетей. На примере итальянских "Красных бригад":

[Терроризм в Италии]// Политические исследования.- 2005.- № 6.- С. 53Ананьева Е. "For who we are?" или "For what we do?" внешнеполитическая полемика в США: [Истоки "исламского" терроризма, национальная безопасность США, ядерная опасность, демократизация]// Международная жизнь.- 2005.- № 2.- С. 18-32.

144. Андреева Н. Страна "народных "комиссаров :[ Колумбия: террор и население]// Новое время.- 2003.- № 45.- С. 28-30.

145. Аникеева Н. Испания против терроризма: [История терроризма в Испании. Баскский терроризм. ЭТА - сепаратистская организация, Ассоциация борцов за свободу Страны Басков]// Современная Европа.С. 63-74.

146. Асанбеков М.К. Международный терроризм в Центральноазиатских странах: [Применение террора в политической борьбе] // Социологические исследования.- 2005.- № 9.- С. 126-130.

147. Барамки Г. Терроризм и израильско-палестинские отношения// Азия и Африка сегодня.- 2005.- № 10.- С. 49-51.- Бібліогр.: 7 назв.

148. Барковская Е. Арабский Восток: подходы к проблеме "исламского терроризма"// Азия и Африка сегодня.- 2003.- № 8.- С. 11-13.

149. Безыменский Л. Исламский Джихад и арийский дух:

[Международный терроризм: от Генриха Гиммлера до Усамы бен Ладена]// Новое время.- 2001.- №45.- С. 38-39.

150. Бибикова О. Наступление исламского экстремизма: [Центральная Азия]// Азия и Африка сегодня.- 2000.- №2.- С. 15-23.

151. Боровой Я. Взорванный календарь: [Террористические акты в Турции]// Новое время.- 2003.- № 48.- С. 23.

152. Боровой Я. Забытый террорист: [За неимением бен Ладена на роль главного злодея назначен Абу Аббас]// Новое время.- 2003.- №17.- С. 26.

153. Ф2(0) Бояр-Созонович Т.С. Международный терроризм: ПолитикоБ86 правовые аспекты.- Киев – Одесса, 1991.Гл.2. Теория и практика транснационального левого терроризма на примере “Японской Красной Армии”.- С. 52-107.

154. Будкін В. Тероризм - одна із глобальних проблем сучасності// Політика і час.- 2004.- № 9.- С. 50-60.

155. Бумеранг исламского терроризма ударил по Эр-Рияду:[Терроризм в Саудовской Аравии]// Эхо планеты.- 2003.- № 46.- С.10.

156. Бэйлс, А.Дж.К. Международная безопасность после Ирака: [Итоги войны в Ираке. Иракский кризис. Терроризм. ОМУ - оружие массового уничтожения. Роль НАТО, ООН]// Мировая экономика и международные отношения.- 2005.- № 10.- С. 68-75.

157. Васильев А. Исламский экстремизм как выражение кризиса мусульманской цивилизации// Азия и Африка сегодня.- 2003.- №5.С. 2-12.

158. Васильев А. Неоконсерваторы и террористы. Война в Ираке и ее последствия// Азия и Африка сегодня.- 2003.- № 7.- С. 7-12.

159. Васильев А. Одиннадцатая египетская казнь: [Международный терроризм]// Азия и Африка сегодня.- 2000.- №7.- С. 16-18.

160. Васильев Л.С. Ислам и террор: [Исламские террористические группировки]// Общественные науки и современность.- 2006.- № 1.С. 83-90.

161. Вахрамеев А.В. Международный терроризм и национальная безопасность России// Социально-гуманитарные знания.- 2004.- № 1.С.33-48.

162. Вахрамеев А.В. Международный терроризм и национальная безопасность России(Продолжение. Начало см. №1 за 2004г.)// Социально-гуманитарные знания.- 2004.- № 2.- С.3-15.

163. Гайнутдин Р. Ислам против терроризма: [Экстремизм и терроризм под символикой ислама]// Азия и Африка сегодня.- 2005.- № 7.- С. 2-8.

164. Гончаренко В. Мусульманський фундаменталізм – новий фактор світової політики// Людина і світ.- 2002.- №3.- С. 55-58.

165. Грачев А. Джихад в Европе: [Исламский терроризм]// Новое время.С. 27-28.

166. Гусев М. Ислам в Юго-Восточной Азии: [Исламистские террористические группировки]// Азия и Африка сегодня.- 2003.- № 11.С. 35 - 39.

167. Гусев М. Может ли возникнуть "новый азиатский халифат" ? :

[Терроризм и исламизм в Юго-Восточной Азии. Террористическая организация "Джамаа ислама"]// Азия и Африка сегодня.- 2004.- № 11.С.58-61.

168. Гусев М. Существует ли "Джамаа Исламия" ? : [Террористическая организация]// Азия и Африка сегодня.- 2004.- № 7.- С. 42-43.

169. Гушер А. Уроки Нальчика: [Терроризм, экстремизм на Северном Кавказе. Нападение террористов на Нальчик. Октябрь 2005 г.]// Азия и Африка сегодня.- 2006.- № 5.- С. 8-13.

170. Добаев И. Новейшие тенденции в развитии исламского движения на Северном Кавказе: [Терроризм и экстремизм в Северном Кавказе.Исламские группировки: ваххабизм, неоваххабизм, исламский фундаментализм, джихад]// Мировая экономика и международные отношения.- 2005.- № 12.- С. 86-93.

171. Другов А. Кому на руку теракт на Бали: [Терроризм в Индонезии] // Азия и Африка сегодня.- 2003.- № 2.- С.15-19.

172. Дубнов В. Дуга невидимого фронта: [Международный терроризм] // Новое время.- 2000.- № 42.- С. 18-21.

173. Дубнов В. Люди-гвозди для новых гробов:[Террористический акт в Москве - взрыв в метро]// Новое время.- 2004.- № 7.- С.4-5.

174. Замятина Т. Главное - сокрушить террористов! : [Терроризм в России. Беслан]// Эхо планеты.- 2004.- № 39.- С.5-9.

175. Замятина Т. Жестокие уроки Беслана : [Терроризм в России]// Эхо планеты.- 2004.- № 38.- С. 6-9.

176. Кандель П. Неопознанные вызовы: [Проблемы безопасности в Европе. Рост числа иммигрантов в Западной Европе. Этнополитические и национальные конфликты. Терроризм. Иммиграционная политика ЕС]// Современная Европа.- 2006.- № 1.- С. 92-99.

177. Карпачева О. Айман Аз-Завахири - "правая рука" Усамы Бен Ладена:

[Террористическая деятельность Аймана Аз-Завахири - преемника Усама Бен Ладена на "посту" лидера "Аль-Каиды"]// Азия и Африка сегодня.- 2005.- № 10.- С. 29-32.

178. Кива А.В. Анатомия терроризма: [Международный терроризм] / Кива А.В., Федоров В.А.// Общественные науки и современность.С. 130-142.

179. Ковтун В.С. Інформаційні технології - небезпечний засіб поширення тероризму: [Використання терористами інформаційних технологій для організації своєї діяльності]// Безпека життєдіяльності.- 2005.- № 10.С.39-44.

180. Коргун В. Ирак: время непростых решений: [Политическая ситуация в Ираке. Иностранная оккупация. Терроризм. Межнациональные и этнические проблемы]// Азия и Африка сегодня.- 2005.- № 9.- С. 56-62.

181. Крылов Г. “Черный вторник” на Ближнем Востоке: [Мировой терроризм. Теракты в Багдаде и Иерусалиме]// Эхо планеты.- 2003.С. 20-23.

182. Кузнецова-Моренко И.Б. Ислам и мусульмане в общероссийских и татарстанских телевизионных программах: [Отношение России к терроризму и исламу]/ И.Б.Кузнецова-Моренко, Л.Н.Салахатдинова // Социологические исследования.- 2006.- № 2.- С. 120-127.

183. Левашов В.К. Безопасность и терроризм: [Статистика России относительно терроризма]// Социологические исследования.- 2005.С. 72-77.

184. Луков В. Новые особенности ядерного терроризма// Мировая экономика и международные отношения.- 2003.- № 3.- С.12-23.

185. Лунеев В.В. Политическая, социальная и экономическая несправедливость в мире и терроризм// Общественные науки и современность.- 2004.- № 3.- С.81-88.

186. Малышева Д. После “Черного вторника”: ислам и терроризм в России и СНГ//Мировая экономика и международные отношения.С. 55-57.

187. Мацук Т. Новые симптомы старой болезни:[Международный терроризм]// Евразия сегодня.- 2003.- № 11.- С.48 - 53.

188. Мацук Т. Ужас внутри : [Терроризм в России. Беслан]// Евразия сегодня.- 2004.- № 8(29).- С.5-10.

189. Мешков А. 2003 год будет иметь знаковое значение:

[Международный терроризм]// Международная жизнь.- 2003.- №1.С. 28-33.

190. Мирский Г. Американская сверхдержава против исламистского терроризма : [Новая внешнеполитическая концепция США. Афганский конфликт. Иракский конфликт. Последствия иракского конфликта] // Мировая экономика и международные отношения.- 2004.- № 10.С. 71-78.

191. Мирский Г. Дракон встает на дыбы: [О международном терроризме]:

[Современный терроризм в контексте глобализации]// Мировая экономика и международные отношения.- 2002.- №3.- С. 34-46.

192. Мороз Р.И. Международный терроризм : организационная структура и коммуникативная стратегия// Вестник Московского университета.

Сер. 12. Политические науки.- 2004.- № 5.- С.62-72.

193. Муни С. Международный терроризм и "геостратегические уравнения" в Азии// Азия и Африка сегодня.- 2003.- № 12.- С.46-47.

194. Мюнклер Х. Терроризм сегодня// Иностранная литература.- 2004.С. 218-225.

195. Назаров И.А. Американские ученые о социальной психологии современного международного терроризма// США. Канада: экономикаполитика-культура.- 2005.- № 12.- С. 68-80.

196. Неклесса А. Культура смерти: [Терроризм. Крупные террористические акты ряда стран]// Азия и Африка сегодня.- 2006.С. 3-11.

197. Пасинчук К. Європа і Близький Схід: міжцивілізаційні відносини і міжнародна безпека: [Новий світовий порядок у ХХІ ст. Глобалізація.

Регіональні конфлікти, тероризм, відносини між мусульманством і християнством]// Політика і час.- 2006.- № 3.- С. 40-48.

198. Писарев В.Д. Международный терроризм и глобальные экологические угрозы: [Терроризм. Экологический кризис.

Международное сотрудничество в области экологии. Киотский протокол]// США. Канада: экономика-политика-культура.- 2005.- № 11.С. 5-23.

199. Попов В. Исламский фактор в мировой политике:[Политизация ислама. Терроризм]// Азия и Африка сегодня.- 2004.- № 1.- С.9-13.

200. Пророченко Н. Чому зростає “халіфорнія”?: [Політичний іслам і сучасність]// Політика і час.- 2002.- №11.- С. 46-52.

201. Пьяных Д. Ближний Восток: узел затягивается: [Ближневосточный кризис. Парламентские выборы в Палестине. Победа терроритсической группировки ХАМАС. Столкновение между Израилем и Палестиной]/ Д.Пьяных, С.Щербаков// Эхо планеты.- 2006.- № 6.- С. 6-11.

–  –  –

203. Ражбадинов М. Партнеры или враги? :[Терроризм в Саудовской Аравии]// Азия и Африка сегодня.- 2003.- № 11.- C. 23 - 28.

204. Т3(0) Раззаков Ф.И. Век террора: Хроника покушений.- М.: ЗАО Изд-во Р17 ЭКСМО, 1997.- 432 с.

205. Росела К. “Аль-Каїда”, іслам і таємниці саудівського королівського двору// Людина і світ.- 2003.- №7.- С. 57-59.

206. Синай Д. Тенденции мирового морского терроризма:

[Террористические акты "Аль-Каиды" в мировом океане]// Азия и Африка сегодня.- 2005.- № 7.- С. 41-43.

207. Слисаренко И. Террор как средство политической коммуникации // Персонал.- 2001.- №4.- С. 17-19.

208. Ткач С. Про загрозу міжнародного релігійного тероризму: [Ісламські терористичні угруповання]// Людина і світ.- 2001.- №11 – 12.- С. 15-17.

209. Торкунов А. Новые вызовы и новые приоритеты : [Анализ происходящих событий на мировой арене : война в Ираке, терроризм, распространение ОМУ(Индия, Пакистан)]// Международная жизнь.С.45-52.

210. Федоров Ю. Глобальная паутина террора: [Международный терроризм]// Международная жизнь.- 2003.- № 3.- С.50-59.

211. Феофанов К.А. Цивилизованные истоки международного терроризма// Социально-гуманитарные знания.- 2004.- № 5.- С.39-53.

212. Хазанов А. Третья мировая война: [Международный терроризм] // Азия и Африка сегодня.- 2005.- № 2.- С. 57-58.

213. Швец Д. Международный терроризм: информационный аспект// Мировая экономика и международные отношения.- 2003.- № 9.- С.17Шлаєн О. Аллах акбар?: Міжнародний тероризм і небезпеки загальнолюдських цінностей//Політична думка.- № 4.- С. 98-107.

–  –  –

2.Економіка тероризму

3.Запобігання тероризму і боротьба з ним

4.Міжнародний тероризмПохожие работы:

«ББК 28.0:20.1 У Д К 57:502.172 П 75 О тветственн ы й редактор Л.А. Жукова, д-р биол. наук, профессор М арГУ, заслуж енны й деятель науки РФ Р ед акц и о н н ая коллегия: Л.М. Абрамова, д-р биол. наук; И.М. Божьеволина, канд. пед. наук; О.П. Ведер­ никова, канд. б...»

«Труды ИСА РАН 2008. Т. 38 Об использовании синтаксического анализатора Cognitive Dwarf 2.0 А. А. Антонова, А. В. Мисюрев Описывается новая версия программы синтаксического анализа Cognitive Dwarf 2.0, предназначенной для автоматической морфологическ...»

«349/2014-153150(1) ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12 адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 09АП-34574/2014 г. Москва Дело № А40-48844/14 30 сентя...»

«УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ Председатель общественного Первый заместитель объединения ”Республиканский Министра спорта и туризма туристско-спортивный союз“ Республики Беларусь Н.Н. Дубовик А.С. Гагиев ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЕМПИОНАТЕ БЕЛАРУСИ ПО ТУРИСТСКО-ПРИКЛАДНОМУ МНОГОБОРЬЮ В ТЕХНИКЕ ЛЫЖНОГО ТУРИЗМА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Чемпионат Беларуси...»

«Социальные структуры, институты и процессы УДК 316.774 А.Н. Тимохович ДОВЕРИЕ КАНАЛУ КОММУНИКАЦИИ КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Аннотация. Данная статья посвящена анализу результатов эмпиричес...»

«ОВЧИННИКОВА, ЛИАНА ГРИГОРЬЕВНА Новые технологии в лабораторной диагностике паразитарных заболеваний кишечника Диагностика паразитарных заболеваний необходима: с целью выявления источников заражения для определения уровня зараженности населения для оценки качества прове...»

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИИ Пояснение В столбце таблицы "Описание профессии": А) Как называется профессия Б) Что делают люди данной профессии В) Какими качествами должен обладать человек данной профессии Г) Какое значение имеет данная профессия для современного общества. №...»

«СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор Руководитель ГЦИ СИ СНИИМ ЗАО "Радио и Микроэлектроника" Зам. директора ФГУП "СНИИМ" _Е.В. Букреев В.И. Евграфов _ _ Счетчики электрической энергии трехфазные статические РиМ 489.03 РиМ 489.04 РиМ 489.05 РиМ 489.06 Методика поверки ВНКЛ.411152.046 ДИ Новосиби...»
 
2017 www.ne.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.