WWW.NET.KNIGI-X.RU
    -
 

)i~F. / t).1.: ~l! 1''.,'k.f,-} .. ~Jii~~ 2011 .., _ ...

-

Kaeilpa 111111

)i~F.

/ t).1.: ~l!

1""'"'"...,"'k......f,-} ..

~Jii"~~ 2011 .

__.",

_"

Ȼ

n 22.00.08 - Cowoo.oono~ ., - porp..1\tMU :lrfr ~.-,l IIHCI LIIIHC (.- no iiA r cner:lJIIHOCII !I :1.00.08 ) i:l.l . ynpa811CffiU8 tl r Xlfll 30.08.1011 .

e:1.1crrrr . .

rr ~ r. Kllllltl!a-rcoru 11 " n0111' rr1.11 110 rI' .

22.00.08 - .:

, 2011.- 50 .

tI! ~r 110 rt tn . 11 lt 11 r urr n1 22.00.08 rro ypaeltii -r . .nJ .. r1t .nr\111 \1 11r I!u 11 11 JLlMOJII'OTnnll n IIO)"tttOncur-orecoii 11 u n:!l r--r 111 11n t\r. 11n3 rt 111J !r ~~~

   11 35

11PI1MEI'HIE 01'11 r

   

r n ttlaJ1Mocaffx

1' :

IO~II!OHc- 1'1 )'ll ~ u. 11 .

t 1 n! :

   

l ayl(ll JI \ '"'cnyra, tG.! n;:~L"1',., 11 .

   

~! n~ , n 1J p33BIII rt. ~ " rr 803HI IKI01' ll l tCttHOC1'fiOI"O, ') TII'ICCK()!'O, I'~t1', r\ opl!:lla. J13BI,ii 1~r. 11 ~:~

   

. n . . n r ~ orCJI 1 111r r. ! u

   

1 ( J I (JOG!Iea u .

n r KUii3.CIQI'O I"J"M'!H3 1311 K()MICCif,

   

11r t ~ t, coracfao r n-r u .&III . ro poxoama rrr ..

2. 'I

." IJ AYIGI

   

;; n .

! notca, : 11 -r~l11 n l

   

1 r {1'ii, ). . {, , , , , , Jli1).

   

r II'I' 11 . nn t JII,, " mt ftr.nr.

mm n.n !', , 81r. 1.

'!'I II ~tt U nrt

   

::n. . l': , u.::? 11 J , C'1'.HOfelle u

   

. U.\l)~l. 1t~ 11 , r, . otmtu~t . ltayt CrJecepa. 11v .;~.

   

.tt . 11 JJ ~ 111 .rf1.

.. ayl(ll... uJ t--t.

   

n . n .". .r . JJ u 1. m 1n rr . l"iptt ee:.tte 3tt._t1t.oct t (I r.

   

.

~r nWI. : ~r J! . . . r

   

/'.tr.1 n --'.

. . rur n fl J11,1)1 i. . tt 11 . tloyra r trpa. w Jf&I tJ111 tr aJYI'tJ ttpa ( Ot1roon1, ld1lpa.

LU tt, . nt). Oncpaoroat;r &te . tr OlrtJorttecx 'r t\ 113'3 ~ .

oc11ouafl . , ~ r .(1

   

)ltCIO.\. ..~Q- .J:tt~ tS:3t\ yCJJOtu1C tut 11. l:tUIn .n-l)'. r eri'oo.Q11f}t Li.ayrt. m-ty'{ ll01'1) rt 11 J13)t 1\t.

   

Qr 1 1'J nottcle. r1 il. r11 rn r. 3381111 gy!HbiX II.

   

11 n" ru IIOOOO 31faHif. nJ\11 n ! r. 'rrldJtorr 11'ϷI

   

,II 3118lii!. ! r. ,t-.- pafrt!Jfli 'r 1':611. n ii .

,., n 11. t

   

ll n-tl!!rt. 11~Jti1. : caopa:JO IJ nt!LOIH XC it-t) : 1- '1.I"11 11 r. : 11 1 r1 r11

   

fi -ur ftrt1J:.) .

rnt n 1r !!l!. .1 - .. , :! 11.

   

(.n, .n, .r4).

啕r t exttorell LtH . .~ . .

nta 1 ;t~ 11 yiii0\1111 . KYJIJitypc. 1-l.: rr n 'I)'з 11 ~ JJ.., ronFIIX ҷ:.11.

   

1 2.JI 11 MCOIIOJIOf IJY~II/ . ..n:. ., J996.

1.n~t .. . . 1 ...

   

54.)'.~Itlt08 J.M. )'!I IICIIII 1 ).. 4t. - ., 1977.

55. .. AaJITf OHIIIR / I.. ll l p~ll.- ., 1987.

   

3118HII. ., 1987.

8. Mo11cec1IJI. . r113. ., 1995.

n . . 1998.

9.

1.rii .. . 111 xao~u. . 1986.

1 1.ptr rrnr,r 1111 :n. er/Ori!. . ..

. ..2001.

12. r1u/ n . ..11 110 ~ 0.1-!.. ., 1999.

1.\l rt: 1 . ..

.. 1996.

14.Cren1111 .. u~. . 1111 u.

. 2000.

15.tr .., .. . t IITernI(II. ., 1991.

1 6.r 1 . ..11. .. 111tr. ., 2004.

1 7.XIollcp . R . .. 1996.

   

0R 1'L'Op3'1'I?.CJ(He N~. L(. Qc..IOtt.te llpee-ra . n 11w:um(I;I CQI10!IOI'!1 I!t. - .

   

u.-r .1 u1101"' . . nn, J!: l', R~ uqJ n, paolfiX opraa1tif n n.

3..3. liOiHII.:HOe:H.Ite COlfaJIIII.oiX 1111111t IICC:J1eODSJIJJ ~ OOOCHOBatll\C.() KOJIIi~C1'BIH()t'(l ~

   

rr t r11JJ . . 8ft .,1'~ .l\ r.

-1 ~ N1 . .

   

,ttfi COI(f\aJH.a . rnr ;m . . r 'tenoer . h.. rt

   

'I'. . -r t.t .

--r n:r .

   

11.u r ԷI-r u_ : .. 3i:JL1st 11. ~t\" ~t-..1 1' .

-r \. . 0J1J, 3\' -r.

   

li..lMxai!ocll. r.t 1. FL.

C!IHtea 11r pocc iicoif r.

   

... 11 : ~t.

tJR r. lfi'I1' ope1rratr 1rr: ..n ... ~r ~r. r 1990- r

   

55. . 11 . ., 1896.

56. . rr . ., 1908.

57. J1r !..")' w. ., 19~3.

58. R. . . ur1.

   

1. Jrrr . n .

2. B:~a rr OCII3 rrcupr 1 rrt .

3. rtr 11 n11.

4. Nnya 11 r;r. r r.

5. !Jiarr~s oponetrt fl.

u 'm11 parrr,tr 113YKII 1-l .

6.

r n ~.

7.

8. Q~' lf llpeJn!CT .

11 11 n: .

9.

10 11 .

1111nr t.

12.TpOIIIII 11 HOHLif 6 113)'110 JICCCJlQB;JI IIIII.

   

2 J.01.CIICIIHC 11 I I CCJJCOIIIIII.

22.3-rt 11 n. ueoco lt~lpaJ r loiiOI'O 113Y IIOrD HCCJJeOIJIIII H.

23JI)n ABY'ttro 11 rr1111 K. l lorrep.

N 1.

24.T.Kytt

25. ..

26.sJɷ ..

27.rtllc-reonor JQ .

28..~~ J.I 111 -r 1 ..

29. n r~.fl.

. n;.1 n1s . nF. 113'' tat:ot~lle cooorJJcc~oii

   

1. nt , 11.

1.

2.

n " r.

3.

4. rt . ԕm n 1 .

   

-J-m tnJ n 6.

11 - r t~ .

7. qr m.

11-r .

8.

9. Ko11Ue11UH 8 \lrJt.

J . t 1 r'

   

I I.ccJte.OIUI1'ece l'tr :-r .

12. nt tt .

13.~m: 6 .

14. ero n 111.

15.nlt ~ -rt 8)'18.

   

18.nn JJ ~ t)""l rruy"ax el! YtiOar.

1 9.0n6 ~~Uw~ t r 11 1.

20.florort'lle 11 lll't)'.

2 ~. Bcpt,, .-111, : J-t.. .. n~I 1.

22.u r 11 ~ n r.

23.8Jl ~ 11 )'KltII. li.

24.O\IIIIOTCp11a\IJI 113)'111. 11 CJICC811Jl.

   

II 11n . n 1'0itK r)1' /1 CHIIOC 111, II~')'aJIIOCTH 'I 11 O twrc11o rt , tiO 11 110

   

paQme. s J11 , 11 , 6.tm" ~:r n ,., (1 } 81.

- . n t . , ttt. 11 ~

   

.

.1:1! -r 1-~ Q Jt1~1. t 1r , ( JJ q rr)

   

I!rr . r .

ll1r JJ t wt I( 838

   

n ~ ~. ~ ~ 핕~ m , r11 npryerrtpoao rtnara u-r. n . rn rur 1t1111 11. Ÿ

   

෕ 1 fit, II 1r 113 n . 110II.!I1131' U( ocpoellltlt )' IICCJICOHIIJI.

   

1 mt . 1 CCIJIK)' KICJI IIC!O 'H MC1'110URH IIC II UIII1pye n.r . 0 11 n fi,n J; 110C'rp1)II0n ~C l.t/IK C, J pii BCCIIIIIC 01'11 ,

   

.

HIIC 1111U,I n t!1J111 II\\ 311I 1 nii n1.

rn O!loro, \', wx 11 . n:

11.11. i\ :uu. - .. 1995.

   

. -. 1999.

m~ 113 . !l:

. ., n .L i\ 1111W1 11~ 11 1111. 1997..N'!. .62-79.

   

111 ( N~). II11p11 Mei: .1 1.

!ttt 2 .. 1-llt .  11,

   

~ II 11 r~ 11 ~ rr ~1. 111t

   

. . tt .

paciJO:ll':leoro 1. . Jt ,1s 11 tt ; n.

, . r111. t'jJU. 1n ,

   

1tt1 -lt-ril flpc.JI"\)a\IM :

1.

u 11 11u11ii a~,IIHI0\1 Hoooro .

n~tn 11: crcep~teiiT 11 otlleiUfe n 2.

3 )'J(0811J!».

ull11111t n11. :)ll 11 .

3.

4. J111 r1c 1 11 rrc r' 111n .r.

t1111l11 111 11 .,-r ionca : ~,I! r11 5.

I IICCX 01'1111 .

6. OoctcorJIIce w r)utJr~;.

COilllaJIIIQ-)IICCKOe t .13 ~. 111111 11 B!MHIIC 7.

11 113 .

   

l2. 11. ~ r 11: rr101 11 ttt OIIIISIICCt.:oro .

13. B.lRHtte r~r n'l fut,tayllna 11 n

   

14. Bn 1rr1c 1111 CeC'II\IOHO 1111 n .

15. 'II II 1(8 11 11MI)1tll'eJ III IOO COLLHallIOO

   

16. 31'IJI 118J1 l\: II 'I'J! 3.

17. 10110111 Ji " .

18. w1 11..

19. . 1011111 J111 1111 ~'sl

   

rn111 . n.

29. COttllJIUp11111111M nrr r1.

30. r 3811r 11.

31. r rr.."r n.~rr COUIIMroro

   

32. sr m . n.

~t. n ~rr..111 coii8II.R:

33.

U I II II ..

34. A.JiJIIf3 . ' ~ r.

1\II n . 1 rm ii 35.

rr r.:.

   

38. Bn..,.te n;tii . "11 11 . n11n COIItctl.

11 !11 m l1accooil .

39.

40. 111111 III:li.1 .

   

n I!IIOMII\1 . .

48.

11n . : nn1 ~' 49.

. 1r~.

COUIIOOI'II pCJI 11 ~ll 1 lr.

50.

51. )l1'f1I! 1)) li 31111 IL(I.

52. II .

53. 11 ~' nnr ~t.

   

62. 11 1 K;t)'I3J1bHOTO II߻. OHIIMOHIIJI 11 oiCIICI~ II.

63. t., III II '11 11 cnoJt:I(HJt!lllle GOIOJIOI'II'ICCKOM 11.

11 r1111 t!ttn 1111 . t 64.

itiI ".

ut t~. tt 11 n 65.

tr nmrrnii"a.

   

72. n pc111ti'IIO'JOro . .'"''" " cnacefi.

73. 1t 11r 611 .

tt- 9,11 ,\ftt couttoonttceoii .

74.

r1111 Gcmeinschaji n Gesei/!Jc/(t 11u tt lt.

75.

76. 11." cot\ltMt.a . 1111113: COUII.~ IOC'I'II.

77. 11JI )JI; JI, rt11 , II

   

78. BoJt coLlH!IltoC1 11 n.

79. WesCII\VIII~ 11 KC11"ville: 1 1111 .

80. Gcmeinschaft 11 G~cllschat.

81. Poirre::ruo, 1, . l', TIIII 1 11 t~.

82. 111111111 Gemeins.:holi/Gesellschafi -~n r1111 eopenP~ecoii COHOOIIIt.

   

85. 11 uJt iuu.

tu :l .

86.

87. r 'I)' r .

88. rJ r 8 . .t.

89. t -.~rn\II nn11~ 1 n .

90, Teopll pUIIIIOUIIIUIIII 11111 11 I1111 .

9 1. R-ur 11 NJCJI.

92. .% COUJia/IIX rr 11 r xrx u: lfC1'11TYU IIOHaaJt cnu11onont .

93. II/ICH . r-1. 'f111 in 1 ~-

   

CouaI(I.II rll .

95.

96. un r .~t. r111111 uu .

97. u r. JI11octt COHIIOJJOr .

98. 11110 -.

99. KoueUitJI COJtanMtO 'JII 11 Jr noeellli.

n1111 npoe~-r 11rJI.

100.

101. n 11 IIn : 11 rr, ߻.

   

CODpeMUIIIIOf\ 'eO J~'fi1'1CCKO COUIIOOIIII.

107. BmiIIIIC 311 1'11)3 n ll I1CpHOJ1 t n.. ll :

t-r 11 , 11 r. 1r1.

   

. Jly"na.

137. ep11o113itiiJI nt ii ~.

Kpllfll'teca~: :~t 1: . ,. . .

138.

TcoptJ ntJopomJpo m11 . u . .

139.

11 11r 1(/illtiTaJn.

140.

IIJ tJ . .

141.

   

rnrnr 10. n.

143.

11 trr tr . lttr.

144.

l'eoptr ,11nu ai1'1'0rroi111ecL li. .

145.

146. r : t11t111 ' eJ\c'ruii no . . .

Oc 1rr11y

   

ll11 tte n;t 11 ~ ,1 ()tll 11 J77.

't'COPIIt . .

178. olTIIC , . n . .

ACTpc tl n . J.

179.

   

lfr: 11~ .~11 hi npoeCCIIOII3JJbiiOO 0G p8 't0R~11 1KII.

Cillon-ccpyprexolii )'IIu n""'' 11 ~~OIIOMII

I I R

llleJtpa eOJI0.11III 11 )'ll pu.ICIIIIII ncpeOIIJIOM

Tc\ly: .1011i r '' r i mr UJK0i1 I\COKHIJ8HCTU.

   :

XX XXI . 09.00.03 ...

JOHDATUS ODESSAN KIELEN ERIKOISPIIRTEISIIN (Vvedenie v osobennosti odesskogo jazyka) Inna Kabanen Pro-gradu tutkielma Helsingin yliopisto Venajan kieli ja kirjallisuus Kevat...

, 24.00.01 2014 ...

1. 1.2 - 2. . 9 2.1. 2.2. "...

" ": 1. 2. ...

" ": , , , " .. , - , HAMMER OF THE WITCHES FATAL MEDIEVAL BOOK: WRITING THE HISTORY, FACTS, FRAUD, SPECULATION Markov V.A. Penza State University, Historical-Philology Penza, Russia ...

( ) : 24.00.01 " ...

: , , . . , ...

1967 . 93, . 1 539.121.43 *) ( ) . (, , ) . , , ...
 
<<     |    
2017 www.net.knigi-x.ru - -

, .
, , , , 1-2 .