WWW.NET.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Интернет ресурсы
 

«ОТЗЫВЫ О СЕМИНАРЕ 1. Мне очень понравилась организация этого семинара, его атмосфера, понравился его формат, относительно небольшое ...»

1

ОТЗЫВЫ О СЕМИНАРЕ

1. Мне очень понравилась организация этого семинара, его атмосфера, понравился

его формат, относительно небольшое количество гостей, что сделало участие всех не

формальным, а реальным и эффективным.

Несмотря на то, что я работаю в основном с будущими филологами-русистами и в

меньшей степени – с иностранными студентами других специальностей, я получила

много полезной информации и стимулов для новых форм работы.

Из пожеланий: думаю, стоило бы планировать больше совместных проектов, обсуждений опыта нашей индивидуальной работы, ведь опытным преподавателям наверняка есть чем поделиться с другими. Например, могла бы быть рубрика «Делюсь своими ноу-хау», где желающие могли бы коротко продемонстрировать удачные приемы обучения произношению, грамматике, коммуникативным навыкам… А в целом – самая сердечная благодарность Елене Дорман и ее помощникам.

Спасибо, дорогие коллеги, очень хочется приехать еще!

Алла Лихачева Вильнюсский университет, Вильнюс, Литва

2. Midzynarodowe seminarium „Интерактивные методы и материалы для преподавания русского языка как иностранного в вузах вне языковой среды” Europejski Uniwersytet Viadrina we Franfurkcie nad Odr 26-28 wrzenia 2013 W dniach 26-28 wrzenia 2013 r. odbyo si na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odr szste midzynarodowe seminarium metodyczne „Interaktywne metody i materiay do nauczania jzyka rosyjskiego na uczelni wyszej poza krajem nauczanego jzyka”. Organizatorem seminarium oraz jego pomysodawc jest Pani Elena Dormann – koordynator lektoratw jzyka rosyjskiego Centrum Jzykw Obcych Uniwersytetu Viadrina.W seminarium wzili udzia wykadowcy jzyka rosyjskiego z wielu krajw Europy.

Niektrzy z uczestnikw spotkali si na seminarium kolejny raz – mio byo spotka starych znajomych oraz pozna nowych kolegw.

Tematyka seminarium bya dwutorowa. Pierwszy blok zagadnie stanowia praca z tekstem literackim na poziomie A1, A2, B1. Prowadzc warsztaty bya pani Nina Kostiuk, dowiadczony wykadowca Pastwowego Uniwersytetu w Petersburgu, autor tekstw i opracowa metodycznych do pracy z tekstem literackim. Prowadzca zapoznaa uczestnikw seminarium z wasnym warsztatem pracy, przekazaa wiedz i dowiadczenia zwizane z wprowadzaniem na zajciach tekstu literackiego. Wykadowcy mogli zapozna si z koncepcj pracy Niny Kostiuk, zada Jej pytania, zgosi wasne propozycje. Blok zaj z Nin Kostiuk nie tylko wzbogaci nasz warsztat, podnis kompetencje zawodowe, ale rwnie skoni do refleksji nad rol i miejscem tekstu literackiego w procesie dydaktycznym i wychowawczym podczas pracy ze studentami. Wielu z nas odkryo podczas seminarium, jak wielki potencja jzykowy i poznawczy potrafi drzema w skromnym opowiadaniu, kartce z dziennika, dziecicej historyjce.

Drugi blok tematyczny stanowia prezentacja pozycji wydawnictwa «Русский язык.

Курсы», ktrej dokonaa Pani Natalia Kozina, dyrektor redakcji wydawnictwa. Pani Kozina przedstawia nowoci wydawnicze, wyjania zamys autorw, pokazaa, jak mona pracowa z ksik podczas zaj. Prezentacji towarzyszya wystawa publikacji wydawnictwa.

Wykadowcy mieli moliwo dokonania zakupw interesujcych ich pozycji.

Podczas seminarium odbyy si take warsztaty teatralne, ktre dostarczyy nam mnstwa radoci i emocji. Pokazay, jak mona zrobi spektakl z niczego i jak twrczo oraz atrakcyjnie przygotowa tekst na zajciach jzyka rosyjskiego. Warsztaty angaujce wszystkich uczestnikw uzyskay najwysze uznanie. Naley doda, e za stron merytoryczn i organizacyjn warsztatu odpowiadaa Pani Elena Dormann.

Seminarium zakoczyo si wycieczk do Berlina i zwiedzaniem niemieckorosyjskiego muzeum w Karslhorst.

Jak co roku seminarium charakteryzowaa wzorowa organizacja, dbao o kady szczeg: zawarto merytoryczn, niespodzianki (pani burmistrz Franfurktu nad Odr posuguje si pikn ruszczyzn!), dobre samopoczucie uczestnikw. Mielimy okazj wymieni dowiadczenia, dowiedzie wiele nowego o technikach pracy, pogbi wiedz, kompetencj, umiejtnoci.

Dzikujemy serdecznie Pani Elenie Dormann oraz kierownictwu Europejskiego Uniwersytetu Viadrina za moliwo uczestnictwa w tak ciekawym i praktycznym przedsiwziciu podnoszcym nasze kwalifikacje zawodowe.

Czekamy z niecierpliwoci na nastpn edycj seminarium. Dzikujemy i do zobaczenia!

Magda Tulska-Budziak, Wojciech Sosnowski – Szkoa Jzykw Obcych, Uniwersytet Warszawski

3. Дорогая Елена!

Еще раз хочу выразить слова благодарности за прекрасную организацию семинара, полученные знания, приятную рабочую обстановку, возможность пообщаться с коллегами и гостеприимство.

Вся программа семинара была хорошо продумана и выполнена.

С теплотой вспоминаю всех коллег и нашу театральную постановку.

Уезжала с желанием приехать на следующий семинар.

Сания Махмутова Национальный Автономный Университет Мексики Город Мехико, Мексика

4. Я хотела бы высказать огромную благодарность всем за организацию и проведение недавнего 3-х дневного сентябрьского семинара во Франкфурте на Одере.

Всё прошло на высоком уровне: просторный, уютный зал, чёткая и слаженная работа приглашённых гостей из России, организаторов семинара: госпожи Дорманн и господина Фурманека, приветливая и тёплая рабочая атмосфера...

Всё это открывало души и сердца людей, приехавших из разных стран, включая самые дальние: Мексику и Казахстан. Все чувствовали себя как дома, но и не забывали, что они здесь для того, чтобы работать, учиться, как это ни странно звучит, делиться наработанным и впитывать новое (а его ещё достаточно на веку преподавателя русского языка как иностранного, находящегося далеко от языковой среды).

Приглашение на семинар Нины Костюк, автора многочисленных учебников и учебных пособий по русскому языку как иностранному, не только теоретика, но и превосходнейшего практика, на мой взгляд, это большой успех организаторов семинара.

Поэтому хочется всем сказать: Дорогие коллеги, до сентября 2014-го!

Берлин, РДНКФранкфурт-на-Одере, ВиадринаМарина Титова

5. Семинар для преподавателей РКИ является замечательной возможностью обсудить любые проблемы, касающиеся обучения РКИ, с коллегами из всего мира, узнать о новых публикациях, учебниках РКИ. Предложение на будущее - разделить участников на несколько групп (по языку страны, в которой русский язык преподают - т.

е., например, объединить для мастер-класса группу славянских языков, группу преподавателй Испании, группу Германии/Австрии и т. д.) Ева Маленова, Университет им. Масарика, Брно, Чехия.

6. Здравствуйте, дорогая Елена!

Спасибо за фотографию.

И еще раз большое спасибо за прекрасную организацию семинара, за внимательное отношение к нам, за ваш труд.

Конечно, мы поместим информацию о вашем семинаре во всех доступных нам информационных ресурсах.

Всего самого доброго. А сыновья ваши - замечательные ребята. Им передавайте привет))!

Наталья Козина, Издательство «Русский язык. Курсы», Москва, Россия.

7. Liebe Elena, Liebe Kollegen aus dem Sprachenzentrum der Europa-Universitt Viadrina, zum dritten Mal darf ich mich bei Ihnen ganz herzlich fr das Fortbildungsseminar „Interaktive Unterrichtsmethoden und Materialien fr Russisch als Fremdsprache an Hochschulen“ bedanken.

Die Lesekompetenz, die diesmal im Mittelpunkt des Seminars stand, ist ein Thema, das die Russischlektoren auf allen Niveaus beschftigt. Wie arbeitet man konkret an einem adaptierten bzw. nicht adaptierten literarischen Text? Wie knnen die bungen vor dem Lesen, beim Lesen und nach dem Lesen des Textes auf den Niveaus A1, A2, B1 aussehen?

Das alles wurde sehr detailliert von Nina Kostjuk, der Autorin einer Reihe der Lehrbcher zur Entwicklung der Lesekompetenz, am neuen Material prsentiert.

Die Diskussion darum, was konkret unter den genannten Niveaus A1, A2, B1 in Russland selbst und in den anderen Lndern, wo Russisch als Fremdsprache unterrichtet wird, verstanden wird, hat uns nochmal die Notwendigkeit der Anpassung der Lehrmaterialien an das konkrete Land und an die konkrete Zielgruppe gezeigt. Und fr die Mglichkeit solcher Diskussion und eines intensiven Austauschs mit den Kollegen ber die Lehrbcher und Lehrmethoden bedanke ich mich bei Frau Dormann! Nirgendwo holt man sonst so viele Impulse fr den Russischunterricht!

Den Hhepunkt der Zusammenarbeit mit den Kollegen aus unterschiedlichen Lndern

bildete fr mich die gemeinsame Vorbereitung und Auffhrung eines kleinen Theaterstcks:

Wir haben konkrete Hinweise (das „Konkrete“ - das gefllt mir an diesem Seminar am meisten) bekommen, wie man innerhalb einer knappen Zeit so ein kreatives Projekt umsetzen kann. Das mchte ich mit meinen Studenten unbedingt ausprobieren!

Vielen Dank nochmal fr alles!

Oxana Brandes, Teamleitung Russisch, Sprachenzentrum der Universitt Trier

8. Уважаемая Елена!

Ещё раз хотела бы поблагодарить Вас и Ваших коллег за продуманную до мелочей организацию семинара. «Работа с текстом» - очень интересная и важная для практики преподавания тема. Я почерпнула много полезной информации и уже смогла успешно применить приобретённые знания на практике.

Мне было очень приятно познакомиться с коллегами из разных стран, с их методами и опытом преподавания. Очень понравились темп работы на семинаре, возможность высказаться, поделиться опытом и тёплая атмосфера в течение всего семинара среди коллег.

Что касается тем и идей на следующий год, то возможно было бы интересно обсудить различные игровые методы преподавания, использование интернета и мультимедийных источников (видео-ролики, кинофильмы, песни, отрывки из телепередач). Преподавателям в Германии - как Вы справедливо не раз отмечали на семинаре - приходится не только обучать студентов языку по учебнику, но и придумывать различные формы преподавания, которые заинтересовали и привлекли бы студентов, т.е. наша задача не только - найти, но и «удержать» наших слушателей.

Ещё раз, всего самого доброго Вам и сердечное спасибо за тёплую атмосферу, великолепную организацию и полезнейшие встречи! Буду очень рада встретиться с Вами и другими коллегами на семинаре в следующем году.

Натали Брух Dozentin Volkshochschule Leverkusen und „Skills for Business“ SprachinstitutПохожие работы:

«278 Вестник Брянского госуниверситета. 2016(1) Список литературы 1. Шелякин, М.А. Способы действия в поле лимитативности [Текст] / М.А. Шелякин [и др.]; отв. ред. А.В. Бондарко; АН СССР, Ин-т языкознания // Теория функциональной грамматики. Введение. Аспектуальность. Временная лок...»

«УДК: 811.111 Мартемьянова Екатерина Андреевна РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭМОТИВНЫХ СИТУАЦИЙ С МНОЖЕСТВЕННЫМ СУБЪЕКТОМ СОСТОЯНИЯ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛОЯЗЫЧНОМ ТЕКСТЕ Специальность: 10.02.04 германские языки АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук Санкт Петербург Работа выполнена на...»

«Сафина Элина Фаилевна СЕМАНТИКА ЭМОТИВОВ ПЕЧАЛИ В АНГЛИЙСКОМ, НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ Специальность 10.02.19 – теория языка АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук Уфа – 2012 Работа выполнена на кафедре английского языка Федерального государственного бю...»

«Структурированный язык управления SCL Структурированный язык управления SCL (Structured Control Language) является языком программирования высокого уровня для SIMATIC S7. Язык базируется на стандарте DIN EN...»

«ФИЛОЛОГИЯ УДК 811.111 ОККАЗИОНАЛЬНЫЙ ФРАЗЕОЛОГИЗМ КАК ЯЗЫКОВОЕ ЯВЛЕНИЕ Н.И. Батурова Рассматривается окказиональный фразеологизм, процессы его образования, его место во фразеологической системе языка и роль в контексте. К...»

«Электронная библиотека БГУ Фмалапчны факультет НЛУ ч Ж ш ПУБЛИКА! ШИ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА Материалы конференций филологического факультета 2013. МИР ЯЗЫКОВ : РАКУРС И ПЕРСПЕКТИВА Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот flOKyMeHT:http://eIib.bsu.by/handIe/l 2345...»

«Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей / Отв. ред. В. В. Красных, А. И. Изотов. – М.: МАКС Пресс, 2011. – Вып. 42. – 144 с. ISBN 978-5-317-03566-2 Политическая корректность и стратегия вежливости © Д.В. Герасименко, 2...»

«святым мученикам Гурию, Самону и Авиву Тропарь, глас 5. Чудеса святых Твоих мученик/ стену необориму нам даровавый, Христе Боже,/ тех молитвами советы языков разори,/ Церковь святую укрепи,// яко един Благ и Человеколюбец. Кондак, глас 2. С высоты, мудрии, благодать прием...»

«НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ "IN SITU" №6/2016 ISSN 2411-7161 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ Акперов Гашим Лалахан оглы Докторант, Лянкяранский государственный университет, г. Лянкяран, Aзербайджан E-mail: hashim.akbar@mail.ru СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЛЯТИВНЫХ СИНТАГМ В РАЗНО-СИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ Аннотац...»
 
2017 www.net.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.